Artikel afbeelding

Wees milieubewust, rij een (oude) Diesel

Legio liefhebbers van zgn. 'youngtimers' die in een overgangsregeling vielen en hun auto naar een stalling of zelfs het buitenland laten verdwijnen, worden afgeschilderd als milieudelinquenten. maar is dat de werkelijkheid ?

Volgens milieuridders en de subsidieregelingen van de overheid dient men bij voorkeur minimaal iedere 5 jaar een nieuwe auto, met de laatste uitstoot technologie, aan te schaffen wat bv geforceerd wordt door de instelling van zgn. milieuzones..

We gaan hier echter voorbij aan het duurzaamheid beginsel.

Het produceren van een nieuwe auto kost evenveel energie en dus uitstoot als de auto tijdens zijn gemiddelde levensduur verbruikt !
En volgens een Lifetime Cycle Analyses onderzoek van van de Norwegian University of Science and Technology is de totale uitstoot van broeikasgassen, gedurende de volledige levenscyclus, van een elektrische auto niet of nauwelijks minder dan bij een auto met verbrandingsmotor.

"When powered by electricity from natural gas, we estimate LiNCM EVs offer a reduction in GHG emissions of 12% compared to gasoline ICEVs, and break even with diesel ICEVs. EVs powered by coal electricity are expected to cause an increase in GWP of 17% to 27% compared with diesel and gasoline ICEVs"
Dus dié zgn. 'vieze' oude diesel is al vanaf 150.000 km net zo schoon als een EV (elektrische auto).

Een elektrische motor is weliswaar efficiënter dan een verbrandingsmotor, maar er is wel een grote, zware, kostbare en levensduur beperkende accu nodig om de energie te leveren. De energiekosten van de batterij, de elektronica, de verwarming en/of koeling die er mee gepaard gaat, transport en de uiterst kostbare grondstoffen, worden nooit meegerekend als de voordelen van de elektrische auto of hybride wordt opgesomd.

Weg met de symboolpolitiek

Rijden in een auto die een hoge levensduur heeft, zoals de befaamde BMW, Volkswagen en Mercedes diesels, en dat 30 tot 40 jaar volhouden, blijkt dan ineens een heel milieubewuste 'keuze' te zijn, zeker gezien de laatste onthullingen rond moderne benzinemotoren en diesels in het #dieselgate schandaal.
Voor conventionele dieselmotoren zou het zelfs mogelijk te zijn om vrijwel CO2 neutraal te rijden door te kiezen voor 2e generatie plantaardige olie.

Als dan ook nog de energieleveranciers, uit kostenoverwegingen, besluiten om gascentrales te sluiten, om daar kolencentrales voor in de plaats te gaan gebruiken, blijken deze duurzame 'oudjes' uiteindelijk de meest milieuvriendelijke motorvoertuigen.

De EON heeft bij de vergunningaanvraag voor deze centrales, voorgehouden dat deze voorzien zouden worden van CO2 opvang en elektrostatische fijnstoffilters. Na in gebruikname is gebleken dat deze voorzieningen niet als dwingende milieu eis in de vergunning opgenomen is en ziet men af van installatie,
"Vanwege de lage CO2-prijs binnen het Europese Emission Trading System (ETS) is het financieel gezien aantrekkelijker CO2 in de lucht te blazen dan gebruik te maken van CO2-opslag. "

Niet stallen dus, rijden met die klassiekers !

Op May 3, 2017